Konie

o ochronie gatunkowej polskich koni roboczych w typie sokólskim

)

W harmonii z Wszechświatem