Gospodarstwo

Gospodarstwo najlepiej samowystarczalne i holistyczne.

 

Szczegóły stopniowo będziemy zamieszczać w rozdziałach:

budownictwo

— domy i osady

— cieplarnie

— inne zabudowania gospodarcze

earthship

glina lekka

— glina ubijana

— ruda darniowa

— strawbale

książki o budownictwie i osadnictwie

 

technologie 

— energetyka

— obieg wody

 

uprawy

— rolnictwo

— ogrodnictwo

— sadownictwo

— cieplarnie i parapety

— leśne ogrody

 

hodowla

— pszczelarstwo

— drób

— rogacizna

— kopytne

— ryby

 

Przetwórstwo żywności jest przewidziane w dziale żywność.

 

 

W harmonii z Wszechświatem